Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe w Gminie Trzebiatów
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

Organizacje pozarządowe w Gminie Trzebiatów

 
- akwadrat.gif Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "Amazonki" KRS: 0000265528

REGON: 320278727

Działania na rzecz wspomagania kobiet z chorobą nowotworową. Wsparcie kobiet aktualnie przeżywających problemy raka piersi. Dla członkiń Stowarzyszenia prowadzenie różnych form wsparcia psychicznego i edukacyjnego. Prowadzenie rehabilitacji niezbędnej do utrzymania sprawności kończyn górnych kobiet po mastektomii. Działalność w zakresie profilaktyki: spotkania z młodzieżą np. "Mam haka na raka", spotkania z kobietami "Babskie pogaduchy". Przekazywanie najbliższemu otoczeniu wiadomości nt. samobadania piersi, kontroli u ginekologa, onkologa, mammografii.

Prowadzone działania:

1. Wsparcie psychologiczne.
2. Działalność informacyjna,poradnicza.
3. Działalność profilaktyczna.
4. Prowadzenie rehabilitacji medycznej.
5. Działania statutowe są skierowane są do kobiet do mastektomii.

Kontakt:

Pl. Zwycięstwa 37 lok. 311, 72-300 Gryfice gm. Gryfice, pow. gryficki woj. zachodniopomorskie, Polska.

Adres do korespondencji: Okrzei 8, 72-320 Trzebiatów telefon: 603 058 593

Prezes stowarzyszenia: Maria Najdowska e-mail: amazonka1960@go2.pl


- akwadrat.gif Ochotnicza Straż Pożarna RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności (Mrzeżyno)

Działalność ratunkowo - gaśnicza, ratownictwo techniczne, chemiczne, wodne, drogowe.
ul. II Pułku Ułanów 2
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 29 98


- akwadrat.gif Trzebiatowskie Stowarzyszenie Trzeźwości klub Abstynenta "Kotwica"

Organizacja i prowadzenie grup psychoterapeutycznych, wsparcia, integracja rodzin, pomoc współuzależnionym, działalność informacyjno - propagandowa na rzecz trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kontakt:
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów
telefon: 608 491 471 lub 602 559 123


- akwadrat.gif Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców

SP1PAN Koło w Trzebiatowie
NIP: 671-15-26-165
REGON: 330514031
KRS: 0000353861


Kontakt:
ul. Giełdowa 11/35, 78-100 Kołobrzeg
Telefon kom.: 609774185 (sp1f) lub 607728064 (sq1ndr)
E-mail: sp1kqr@o2.pl lub cqbsk@o2.pl
Internet: www.bsk.kolobrzeg.pl


- akwadrat.gif Instytut im. Św. Brata Alberta

Pomoc osobom bezdomnym oraz najuboższym poprzez: zakwaterowanie, dożywianie, terapię odwykową i opiekę lekarską. Udzielanie pomocy prawnej mającej na celu usamodzielnienie osób objętych programem pomocy.

Kontakt:
Strumykowa 1
72-320 Trzebiatów


- akwadrat.gif Ludowy Klub Sportowy "Dragon" Nowielice

Propagowanie sportu jako zdrowego sposobu na życie. Integracja środowiska młodzieży poprzez aktywny udział w sekcjach sportowych. Organizacja zawodów sportowych.

Kontakt:
Nowielice
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 29 73


- akwadrat.gif TKS Rega Trzebiatów

Powoływanie sekcji sportowych-piłka nożna. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych na działalność wychowawczą i szkoleniową. Organizacja zawodów sportowych w formie treningów i zgrupowań.

Kontakt:
ul. Sportowa 19
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 26 23


- akwadrat.gif MLUKS Jedynka Trzebiatów

Propagowanie poprzez sport zdrowego stylu życia. Integracja środowiska młodzieżowego w ramach uczestnictwa w imprezach sportowych. Organizacja zawodów, angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej.

Kontakt:
ul. Kamieniecka 16
72-320 Trzebiatów
e-mail: artuuru@tlen.pl
telfon: 603 138 828
Internet: www.mluksjedynkatrzebiatow.bnx.pl


- akwadrat.gif Klub Sportowy "Orzeł" Mrzeżyno


Planowanie i organizacja życia Sportowego, angażowanie mieszkańców w tym głównie młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej. Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

Kontakt:
ul. Trzebiatowska 19
72-330 Mrzeżyno
telelefon: (91) 387 26 23


- kwadrat_icon.gif Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 67 (Pałac)
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 48 32


- akwadrat.gif MLUKS "Trzebiatów"


Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia uczniów w  oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej. Uczestnictwo w imprezach sportowych. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.


Kontakt:
ul. Wodna 2
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 25 18


- akwadrat.gif UKS Mrzeżyno


Organizacja zawodów, integrowanie młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w sekcjach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, planowanie i organizacja życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe.

Kontakt:
Al. Tysiąclecia 31
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.
telefon: (91) 386 62 73


- akwadrat.gif Ognisko TKKF "Fala"
Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia dla uczniów, organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej.

Kontakt:
ul. Długa 11
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 01 46


- akwadrat.gif Trzebiatowski Klub Miłośników Fitness


Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport. Integracja środowiska.

Kontakt:
ul. Witosa 9c/1
72-320 Trzebiatów


- akwadrat.gif Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej


Propagowanie kultury i języka niemieckiego oraz integracja środowiska.

Kontakt:

ul. Rynek 15
72 - 320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 33 71


- akwadrat.gif Związek Ukraińców w Polsce - Koło Trzebiatów


Propagowanie kultury, szkolnictwa i integracja środowiska.Kontakt:

ul. Śluzowa 21
72 - 320 Trzebiatów
Internet: www.ukraincy.org


- akwadrat.gif Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w  Trzebiatowie.

Skupia turystów indywidualnych i w grupach w ramach organizacji różnorodnych form uprawiania turystyki. Działania w zakresie ochrony przyrody i zabytków, obsługa ruchu turystycznego, organizacja zlotów wycieczek, rajdów mających na celu propagowanie walorów regionu.

Klub Przewodników "Baszta Kaszana"

Kontakt:

ul. Witosa 9a
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 24 45

Koło PTTK "Nad Regą" przy Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

Kontakt:

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 67
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 26 14

Franciszek Maciejuk telefon: 504 364 848

Koło PTTK "Wagant" przy Klubie Wojskowym w Trzebiatowie

Kontakt:

ul. Zagórska 21

72-320 Trzebiatów

Osoba kontaktowa: Marek Kwiatkowski e-mail: wikingregi@wp.pl


- akwadrat.gif Krajowe Stowarzyszenie "ARAMIS"


Organizacja wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka w ciągu całego jego życia, poprzez wielospecjalistyczne skoordynowane działania. Kształtowanie i propagowanie zachowań poza zdrowotnych w aspekcie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Kontakt:

ul. Wojska Polskiego 38
72-320 Trzebiatów
telefon: 668 025 176


- akwadrat.gif Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury


Wspieranie życia kulturalnego w ramach organizacji imprez i współpracy z innymi stowarzyszeniami. Kultywowanie tradycji i historii regionu, integracja środowisk mniejszościowych. Opieka nad zgromadzonymi przedmiotami historycznymi.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 67
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 26 14


- akwadrat.gif Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego


Koło Nr 37 Dragon Nowielice.
Organizacja wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody, kształtowanie etyki wędkarskiej.

Kontakt:
Nowielice
72 - 320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 29 73


- akwadrat.gif Trzebiatowskie Stowarzyszenie Siatkarskie "Nowa - Rega"

Planowanie i organizacja życia sportowego, udział mieszkańców i angażowanie młodzieży do aktywnej ruchowej w  postaci gry w  siatkówkę. Organizowanie zawodów.

Kontakt:
ul. Sportowa 19
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 26 23


- akwadrat.gif Jeździecki Klub Sportowy AGRO - POL w Trzebiatowie

Upowszechnianie sportu jeździeckiego.

Kontakt:

ul. Ogrodowa 15
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 29 73


- akwadrat.gif Związek Sybiraków

Stowarzyszenie opiekuje się osobami, które były zesłane na Sybir oraz ich rodzinami podtrzymując pamięć o tamtych wydarzeniach.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 67
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 26 14


- akwadrat.gif Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Jarominie "Dobro Powraca"

Stowarzyszenie wspiera przebywających tam pensjonariuszy.

Kontakt:

ul. Kołobrzeska 15B
72-320 Trzebiatów


- akwadrat.gif Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w  Trzebiatowie

Udziela pomocy osobom chorującym na cukrzycę, stowarzyszenie zajmuje się profilaktyką zachowawczą.

Kontakt:

ul. Wojska Polskiego 67
72-320 Trzebiatów
telefon: (91) 387 23 87
e-mail: ewabanas1@onet.eu


- akwadrat.gif Fundacja Fort Rogowo

Fundacja zajmuje się ochroną zabytków militarnych i  propagowania sportów lotniczych.

Kontakt:
Lotnisko Rogowo 376/41
72-330 Mrzeżyno
telefon: (91) 884 65 05

www.fort-rogowo.com

e-mail: info@fort-rogowo24.pl


 

- akwadrat.gif Fundacja „Złoty Pociąg”

KRS: 0000612068

Organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego z zastosowaniem innowacyjnych metod i otwarcia na oczekiwania grup społecznych i pojedynczych osób społecznie wycofanych. Realizacja celów statutowych mających wpływ na poziom i wyrównanie warstw społecznych, edukacji, zdrowia, kultury bezpieczeństwa i powszechności zatrudnienia.

Prowadzenie działalności w zakresie: wspierania grup i pojedynczych osób społecznie wycofanych, doraźne wspieranie potrzebujących w nagłych przypadkach, działanie na rzecz integracji i reintegracji grup i osób zagrożonych społecznym wycofaniem, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania ich szans.

Działalność charytatywna i promocja zdrowia. Wspieranie rodzin i systemu pieczy społecznej. Promocja i organizacja wolontariatu. Działalność na rzecz niepełnosprawnych. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Przeciwdziałanie bezrobociu.

Kontakt:

Włodarka 24, 72-320 Trzebiatów

Prezes Zarządu: Kazimierz Dorociński

tel. 605 748 270

e-mail: kazimierz.zlotypociag@wp.pl

 


 

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI