Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Dla turysty Przyroda
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

Przyroda

 

Nad Bałtykiem rozciąga się pas wybrzeża morskiego z rozległymi plażami. Brzeg morski na całym odcinku należy do brzegu wydmowego. Wysokości wydm dochodzi do 30 metrów n.p.m. Od pasa plaży oddziela je wał wydmy przedniej. Układ hydrologiczny gminy Trzebiatów tworzą wody powierzchniowe i podziemne. Wskaźnik jeziorności w gminie Trzebiatów zawiera się w przedziale od 1 do 2,99%.

Jezioro Resko Przymorskie jest płytkim (ok. 2,5 m. głębokości) jeziorem przybrzeżnym oddzielonym od morza wąskim pasem mierzei nadbudowanym przez wał wydmowy. Duży udział w wodach powierzchniowych mają przepływające przez gminę rzeki. Największą z nich jest Rega wraz z licznymi drobnymi dopływami i kanałami melioracyjnymi, która uchodzi do morza w Mrzeżynie sztucznym kanałem przekopanym w roku 1456. Dawniej uchodziła do jeziora Resko Przymorskie, a pozostałością dawnego koryta jest Stara Rega.

Obszar północnej części województwa szczecińskiego wypełniony jest głównie utworami polodowcowymi, a w pradolinach i obniżeniach terenowych utworami holoceńskimi ( torfami ). Torfowiska stanowią ważny składnik środowiska przyrodniczego gminy Trzebiatów. Na jej terenie udokumentowano występowanie około 55 indywidualnych złóż torfu, z czego kilka położonych jest częściowo poza granicami gminy. Torfowiska typu przejściowego i wysokiego z dobrze zaawansowanym procesem regeneracyjnym należą do najcenniejszych obiektów przyrodniczych gminy.

Położenie gminy Trzebiatów na terenie dwóch krain klimatycznych /Pobrzeża Kołobrzeskiego i Krainy Gryficko-Nowogardzkiej/ ma swoje bezpośrednie konsekwencje klimatyczne.
W Trzebiatowie i okolicach dominuje oczywiście klimat morski i co najciekawsze - z większymi wpływami Oceanu Atlantyckiego, niż Morza Bałtyckiego. Nasz Bałtyk ma jednak decydujący wpływ na mikroklimat tego obszaru, a w szczególności na zawartość w powietrzu - głównie na plażach morskich – korzystnego dla zdrowia aerozolu, składającego się m.in. z cząsteczek soli oraz jodu.

Temperatury w tym rejonie Pomorza Zachodniego są charakterystyczne dla klimatu umiarkowanego o odmianie oceanicznej. Przejawia się to m.in. stosunkowo małymi różnicami między temperaturą lata i zimy oraz dużej wilgotności powietrza, dochodzącej miejscami do 80 %. Trzebiatów ma zimy zazwyczaj ciepłe i łagodne, a lata chłodniejsze niż w innych rejonach kraju. Średnia temperatura lipca nie przekracza 17 stopni C, a średnia temperatura stycznia wynosi –1.5 stopnia C.

Dobrze zachowane aleje i szpalery drzew przy szlakach komunikacyjnych wyróżniają gminę Trzebiatów spośród innych regionów województwa. Na terenie gminy Trzebiatów stwierdzono występowanie 89 gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich roślin naczyniowych i 2 gatunki chronionych grzybów wieloowocnikowych. Głównym walorem gminy jest obecność na jej terenie gatunków związanych z siedliskami pasa nadmorskiego – wydmami, nadmorskimi borami bażynowymi, solniskami oraz subatlantyckimi torfowiskami i wrzosowiskami.

Najcenniejsze obiekty florystyczne

W gminie Trzebiatów rozpoznano szereg wybitnie wartościowych obiektów florystycznych. Należą do nich fragmenty lasów, łąk, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, torfowiska, aleje, starodrzewy, grupy drzew, drzewa pomnikowe i stanowiska rzadkich i chronionych roślin. Zaproponowano dla nich różne kategorie ochronne.

Do najbardziej zasługujących na uwagę należą następujące obiekty:

 1. Bór bażynowy w Mrzeżynie - zbiorowisko leśne boru bażynowego
  z charakterystycznymi gatunkami na typowym siedlisku wydm nadmorskich.
 2. Słonawy nad rzeką" - kompleks porzuconych łąk i pastwisk z roślinnością solniskową.
 3. Mszarnik Roby - regenerujące się torfowisko wysokie typu bałtyckiego
  z mszarnikiem wrzośca bagiennego.
 4. Lewice I kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i lasów.
 5. Lewice II kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i lasów.
 6. Mszar Gąbin kompleks torfowisk, bagiennych zarośli i lasów.
 7. Mszar Chomętowo torfowisko mszarne, bagienne zarośla i lasy.
 8. Mszar Gołańcz torfowisko mszarne, bagienne zarośla i lasy.

Wyróżniono również większe powierzchnie o wysokich walorach przyrodniczych pod względem florystycznym i krajobrazowym:

 1. Sadlenko - lasy liściaste na krawędzi doliny z kilkudziesięcioma okazami pomnikowych drzew (głównie buki); liczne wąwozy z wypływami wód źródliskowych; podzboczowy pas kopułowych torfowisk źródliskowych.
 2. Jaromin Zespół zabytkowo – parkowy, obecnie zajmowany częściowo przez Dom Pomocy Społecznej. Fragment dawnego parku obecnie stanowi oddział leśny (dom. drzewostan bukowy), 27 drzew spełnia wymogi drzew pomnikowych o rozmiarach.
 3. "Szkółka leśna" Trzebiatów - ze szpalerami egzotycznych drzew wśród pól. Być może był to zaczątek ogrodu dendrologicznego.
 4. Wlewo - Kompleks obejmujący zdziczały park, aleję, drzewostan wewnątrz wsi i zadrzewioną skarpę doliny Regi.
 5. Wzgórze klasztorne w Trzebiatowie (Wyszków) - wzgórze nad Regą, na szczycie ruiny po klasztorze, otoczone starodrzewem. Zbocza porośnięte murawą z elementami roślin ciepłolubnych.
 6. Park miejski w Trzebiatowie - obszar historycznego założenia parkowego "Królewski Gaj". Imponujący drzewostan złożony z gat. grądowych i łęgowych

 

 

Promocja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI