Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Urząd Miejski Referat Rozwoju i Promocji
23 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży

Referat Rozwoju i Promocji

 

- telefon1_icon.jpgul. Rynek 1
72-320 Trzebiatów

telefon: (91) 387 26 08, fax: (91) 387 26 19

e-mail: rip[at]trzebiatow.pl

 

icon Kierownik: Mariusz Śliwa e-mail: rip[at]trzebiatow.pl

Pracownicy:

Edyta Modzelewska  - główny specjalista ds. funduszy UE e-mail: fundusze[at]trzebiatow.pl

Anna Modrzejewska - inspektor ds. inwestycji e-mail: jrp[at]trzebiatow.pl

Marek Rabiega - główny specjalista ds. inwestycji i infrastruktury e-mail: inwestycje[at]trzebiatow.pl

Aleksandra Sulimka  - inspektor ds. zamówień publicznych e-mail: zamowienia[at]rzebiatow.pl

Marcin Wawiórko - inspektor ds. sportu e-mail: sport[at]trzebiatow.pl

 

 

icon Do zadań Referatu Inwestycji należy:

1/ planowanie, realizacja oraz nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi i remontami;
2/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i spółkami gminnymi przy realizacji inwestycji gminnych;
3/ sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz wycen robót budowlanych prowadzonych inwestycji   o mniejszym zakresie;
4/ weryfikacja dokumentacji kosztorysowej oraz częściowo budowlanej (w ramach posiadanych uprawnień budowlanych) zleconej do wykonania biurom projektów dla realizowanych inwestycji;
5/ współpraca z biurami projektowymi w zakresie uzgodnienia koncepcji zleconych opracowań;
6/ sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji i remontów o małym zakresie;
7/ przygotowanie dokumentów do uzyskania warunków technicznych przyłączenia w Zakładzie Energetycznym, PGNiG oraz ZWiK;
8/ uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań w tym:
 •   sporządzenie protokołów odbioru robót;
 •   uzyskanie od wykonawców niezbędnych certyfikatów i atestów, DTR oraz gwarancji.
 •   przekazanie obiektu użytkownikowi (sporządzenie protokołu PT i OT);
9/ uzyskanie pozwoleń na budowę lub przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki  w Starostwie Powiatowym;
10/ współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w zakresie:
 •    zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia budów;
 •    uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
 •    kontroli stanu technicznego obiektów gminnych;
11/ przygotowanie postępowań przetargowych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania związane z realizacją inwestycji gminnych:
 •   publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy niezbędnych informacji               o postępowaniu przetargowym;
 •   konsultacje oraz wyjaśnienia udzielane oferentom w trakcie trwania postępowania przetargowego;
 •   przygotowanie zarządzeń Burmistrza w sprawie powoływania członków komisji przetargowych;
 •   uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 •   przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej;
 •   przygotowanie umów na wykonanie robót budowlanych lub na inne czynności związane z realizacja inwestycji;
 •   pomoc dla dyrekcji szkół i przedszkoli w przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizowane przez nich roboty budowlane;
12/ prowadzenie spraw związanych z budową infrastruktury technicznej, w tym także:
 • wyposażanie gminnego zasobu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;
 • budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na gruntach objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości;
 • składanie wniosków do wojewody o udzielenie zezwolenia na korzystanie z nieruchomości w celu przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej lub prowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac;
     
   Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji należy zajmowanie się wszechstronną promocją gminy w tym:
1/ wykonywanie zadań z zakresu polityki informacyjnej Urzędu, a w szczególności:
 • publiczne prezentowanie działań organów gminy;
 • organizowanie kontaktów publicznych organów gminy, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu;
2/ zbieranie i opracowywanie materiałów oraz publikacji wydawnictw promocyjnych lub informacyjnych;
3/ współpraca z gminami z kraju i z za granicy;
4/ przygotowanie i udział w targach, wystawach i imprezach promocyjnych;
5/ współorganizowanie z jednostkami organizacyjnymi gminy imprez promujących gminę;
6/ współdziałanie z firmami z terenu gminy w celu wspólnej promocji;
    
    Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji należy również prowadzenie spraw związanych ze sportem   i współpraca z klubami sportowymi, w tym: 
1/ prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
2/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
3/ prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej;
4/ szkolenie oraz doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich;
5/ wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
6/ organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego;
7/ opracowywanie strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu.
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI