Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Urząd Miejski Referat Planowania i Ochrony Środowiska
23 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży

Referat Planowania i Ochrony Środowiska

 

Kontakt  ul. Rynek 1
  72-320 Trzebiatów

 telefon: (91) 387 20 17, fax: (91) 387 26 19

 

 

icon Kierownik: Elżbieta Zawarska e-mail: planowanie[at]trzebiatow.pl

Pracownicy:

Dorota Falendysz-Papajewska - główny specjalista ds. ochrony środowiska

e-mail: srodowisko[at]trzebiatow.pl

Ilona Domańska - inspektor ds. ochrony środowiska e-mail: srodowisko[at]trzebiatow.pl

Jerzy Mazur - geodeta e-mail: geodezja[at]trzebiatow.pl

Robert Rowski - główny specjalista ds. planowania przestrzennego 

e-mail: warunki.zabudowy[at]trzebiatow.pl

 

icon Do zadań Referatu Planowania i Ochrony Środowiska należy:

1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
2. Udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów, wydawanie z nich  wypisów i wyrysów  oraz zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w tych opracowaniach;
3. Ustalanie w decyzjach jednorazowych opłat z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany;
4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5. Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji;
6. Wydawanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości;
7. Ustalanie i oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi;
8. Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu zabytkowego, oraz przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska i zawiadamiania o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;
9. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków;
10. Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięć oraz postanowień dotyczących obowiązku sporządzania raportów oddziaływania na środowisko;
11. Przygotowywanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich  usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub  magazynowania;
12. Przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczeniem opłaty, zwolnieniem od niej lub  odroczeniem;
13. Przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia;
14. Przygotowanie decyzji wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód;
15. Przygotowanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powstałych wskutek zmiany stanu wody na gruncie.

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI