Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Rada Miejska Kodeks etyczny radnych
23 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży

Kodeks etyczny radnych

 

KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

 

Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzebiatów;
2) Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej w Trzebiatowie;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Trzebiatowie;
4) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Trzebiatowie.

ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2

1. Radni traktują pracę w Radzie Miejskiej jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej i Gminy.
2. Radni działają tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady.
3. Radni swoim postępowaniem dają świadectwo o Radzie oraz współtworzą wizerunek Rady.
4. Radni pamiętają o służebnym charakterze swojej pracy, wykonują ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZASADA LEGALIZMU

Artykuł 3

1. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.
2. Podejmowane przez Radnych rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść
jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy.
4. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych
w związku z pełnieniem funkcji radnego.

Artykuł 4

1. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.
2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.
3. Radni zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i
gospodarność.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI

Artykuł 5

1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.
2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści
materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji.
4. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem.

ZASADA NIEZAWISŁOŚCI

Artykuł 6

1. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.
2. Radni nie ulegają żadnym naciskom i nie podejmują się żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Artykuł 7

1. Radni są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gminy w zakresie pełnionej funkcji publicznej.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Artykuł 8

1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują. W tym celu organizują i uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami Gminy.
2. W kontaktach z obywatelami Radni zachowują się z należytym szacunkiem.
3. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie i przestrzegają zasad poprawnego zachowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 9

1. Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Promocja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI