Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023

 

- r.jpg

 

- schowek.jpg

     Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Rozwoju ogłosił w lipcu 2016r. konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy województwa zachodniopomorskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.
Głównym celem Konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

W odpowiedzi na powyższy konkurs Gmina Trzebiatów w dniu 1 sierpnia 2016r. złożyła wniosek na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023” przedstawiając potrzeby działań rewitalizacyjnych ze wskazaniem wstępnej analizy i diagnozy obszaru zdegradowanego. Opisano też działania przygotowawcze jak powołanie Zarządzeniem nr 172/2016 Burmistrza Trzebiatowa zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji w celu opracowania LPR oraz planowane kierunki działań rewitalizacyjnych, które mają ograniczyć problemy społeczne na obszarze kryzysowym. Wstępna koncepcja opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Trzebiatów została oceniona pozytywnie i wniosek znalazł się na liście projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego, która została opublikowana 17 listopada 2016r.

Całkowity koszt opracowania LPR dla Gminy Trzebiatów - 93 000 zł.

Dofinansowanie - 83 700 zł

Termin realizacji – 01.12.2016 – 30.06.2017r.

Efektem projektu będzie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który zawierać będzie elementy wymagane w Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W trakcie opracowania Programu pozyskane zostaną opracowania analityczne, koncepcyjne i projektowe, które pozwolą na rozpoznanie problemów i potrzeb oraz przygotowanie procesu rewitalizacji w sposób kompleksowy. Realizacja projektu przyniesie także efekt w postaci modelowego podejścia do włączenia społecznego poprzez zastosowanie wielu form konsultacji i partycypacji społecznej (8 spotkań konsultacyjnych) oraz wykorzystanie ich wyników w procesie przygotowania procesu rewitalizacji.

Program rewitalizacji Wnioskodawcy jest niezbędny do aplikowania o środki unijne. Gmina Trzebiatów w celu realizacji zadań inwestycyjnych będzie ubiegać się o dofinansowanie między innymi z działania 9.3. w ramach RPO WZ, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych źródeł zewnętrznych.

 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych

 

Lokalny program rewitalizacji  dla Gminy Trzebiatów na lata 2017-2023
- maj 2017r.

Mapa obszaru zdegradowanego (załącznik do Lokalnego programu rewitalizacji)

 

Zarządzenie nr 284/17
Burmistrza Trzebiatowa

 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w dniu 24.03.2017 

 

Zarządzenie nr 256/17
Burmistrza Trzebiatowa 
 

 

Konsultacje społeczne  2
w ramach
opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzebiatów
na lata 2017-2023”

 

Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowane przedsięwzięcia do realizacji 

 

Zarządzenie nr 246/17
Burmistrza Trzebiatowa 

 

Zarządzenie nr 213/16
Burmistrza Trzebiatowa

 

Prezentacja - konsultacje Trzebiatów

 

 

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych
prowadzonych w formie spotkań
z mieszkańcami i radnymi Gminy Trzebiatów
w dniu 15 grudnia 2016 roku

 

 

Formularz konsultacyjny

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Trzebiatowie
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI