Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Aktualności
23 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży

Aktualności

 
2017-04-11

Przystąpienie do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

 

Burmistrz Trzebiatowa oraz Ośrodek Pomocy Społecznej informują o ponownym przystąpieniu do realizacji

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

W edycji Podprogramu 2016 dostawy produktów żywnościowych odbywać się będą w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych jest dostępna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie ul. Muzealna 5.

W miesiącu kwietniu 2017 r., żywność wydawana będzie w budynku użyczonym przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej na stadionie miejskim w Trzebiatowie w dniach:

- 13 kwietnia 2017r. w godzinach od 12.00 do 16.00,

- 14 kwietnia 2017r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Podstawę wydania paczki żywnościowej stanowi skierowanie. Uczestników zapraszamy do odbioru skierowań od pracowników socjalnych w godzinach pracy jednostki tj., od 7.30 do 15.30 w dni robocze tygodnia.

Kryterium dochodowe:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenia za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 Do dochodu nie wlicza się: 

 świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);  

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Oprócz spełnienia kryterium dochodowego, osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie winny spełniać min. jedną z przesłanek zawartych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

 

OPS
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI