Baza noclegowa Baza firm E-kartki Rozkłady jazdy
Znajdujesz się w: Start Aktualności

Inwestuj w Mrzeżynie

25 marca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Bolka, Cezaryny, Marioli

Aktualności

 
2017-03-23

XXXII sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie

 

XXXII sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie VII kadencji

odbędzie się

w dniu 30 marca (czwartek) 2017 r. od godz. 11:00

w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie (ul. Rynek 1, sala nr 15)

 

Kliknij żeby oglądać obrady Rady Miejskiej

   

PORZĄDEK OBRAD

XXXII sesji Rady Miejskiej w Trzebiatowie VII kadencji

w dniu 30 marca 2017 r.

 

1. Sprawy regulaminowe:

    a/  otwarcie sesji,

    b/  stwierdzenie quorum,

    c/  przedstawienie porządku obrad,

    d/  przyjęcie protokołu z XXXI  sesji RM. 

2. Sprawozdanie Burmistrza Trzebiatowa z prac między sesjami.

3. Interpelacje Radnych Rady Miejskiej.

4. Raport z działalności Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Gminie Trzebiatów

 a/ stanowisko Komisji Spraw Społecznych,

 b/ dyskusja,

 c/ przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej.

5. Zadania w zakresie melioracji wynikające z członkowstwa w spółce wodnej

 a/ stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

 b/ dyskusja,

 c/ przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej.

6. Projekty promocji Gminy Trzebiatów – analiza strategii promocji Gminy

a/ stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego,

b/ dyskusja,

c/ przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej.

7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych Rady Miejskiej.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

1/ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego do projektów uchwał:

 a/  w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2017 rok;

b/  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
     finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2017 - 2025;

c/  o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i 
     poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej;

d/  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy
          Trzebiatów (dz. nr 19/15 – 19/20 w obrębie Mrzeżyno 1);

e/  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej na
          terenie Gminy Trzebiatów (dz. nr 460/5 położona w obrębie Trzebiatów – 6).

2/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Przestrzennej do projektów uchwał:

a/  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
      odprowadzanie ścieków;

b/  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzebiatów w 2017 r.”;

c/  o zmianie uchwały w sprawie programu usuwania barszczu Sosnowskiego
      z terenu Gminy Trzebiatów;

d/  w sprawie wyłączenia naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów;

e/ w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

    przestrzennego gminy Trzebiatów i miejscowych planów

    zagospodarowania przestrzennego;

f/  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kołobrzeskiej,

    ulicy Nowej i rzeki Regi w Trzebiatowie.

3/ Stanowisko Komisji Spraw Społecznych do projektów uchwał:

 a/  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola i pierwszych klas
      szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
      Trzebiatów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

b/  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
     ustroju szkolnego.

9. Zapytania i wolne wnioski

10.  Sprawy bieżące, informacje

11.  Zamknięcie obrad.           

  

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    Jan Kaniewicz


 

RM
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Urząd Miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
tel.: +48 91 38 72 984, fax: +48 91 38 72 619, email: sekretariat@trzebiatow.pl, http://www.trzebiatow.pl
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI